„GOZ – naturalny wymiar biznesu”

nr FERS.01.03-IP.09-079/23

Cel projektu

 

Celem projektu jest przygotowanie przedsiębiorstw do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną z gospodarką obiegu zamkniętego (GOZ) poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze w obszarze planowania lub wdrażania rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych.

Działania realizowane w projekcie

 

  • Szkolenia ogólne i specjalistyczne z GOZ w działalności przedsiębiorstw 
  • Ścieżki szkoleń dostosowane do potrzeb firm oraz poziomu wiedzy uczestników 
  • Indywidualne doradztwo poszkoleniowe z GOZ – jeśli wynika z potrzeb uczestników
Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. 

 

Informacja o możliwości zgłaszania niezgodności dotyczących Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością

 

W związku z realizacją projektu uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON można przekazywać za pomocą: 

 

  • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP),
  • mailowo do osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu KPON po stronie ODiTK – Melania Sobolewska, e-mail: msobolewska@oditk.pl

Wartość wydatków kwalifikowalnych – 10 877 701,15 PLN
 

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich – 10 877 701,15 PLN
 

Okres realizacji projektu – 1.02.2024r. – 31.01.2027r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie

„GOZ – naturalny wymiar biznesu”