Rekrutacja

Okres rekrutacji

 

 

 

marzec 2024 – grudzień 2026
lub do wyczerpania miejsc

Kto może wziąć udział w projekcie?


Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw, które:
 

  • są z sektora MMŚP lub dużych przedsiębiorstw 
  • mogą otrzymać pomoc de minimis 
  • nie są powiązane kapitałowo lub osobowo z ODiTK lub partnerami
  • nie znajdują się na „listach sankcyjnych” podmiotów i osób wspierających działania wojenne Federacji Rosyjskiej
  • nie brały wcześniej udziału w projekcie w ramach konkursu „GOZ – to się opłaca” 
  • są zainteresowane planowaniem strategii rozwoju w kierunku nisko i zeroemisyjności oraz wdrażaniem rozwiązań GOZ

Etapy udziału w projekcie

Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i wzorem umowy
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
ODiTK sprawdzi czy spełniasz kryteria udziału w projekcie
Ustalamy wspólnie zakres wsparcia
Podpisujemy umowę
Bierzesz udział w szkoleniu i doradztwie

Ustalamy wspólnie zakres wsparcia

Podpisujemy umowę

Bierzesz udział w szkoleniu i doradztwie