FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA

3. Adres siedziby przedsiębiorstwa:
4. Dane osoby do kontaktu
6. Osoba reprezentująca przedsiębiorstwo, która podpisze umowę uczestnictwa w projekcie
- samozatrudniony (osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek)
- mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz obrót roczny lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR)
- małe przedsiębiorstwo (zatrudnia od 10 do 49 pracowników oraz obrót roczny lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR)
- średnie przedsiębiorstwo (zatrudnia od 50 do 249 pracowników oraz obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR)
- duże przedsiębiorstwo (zatrudnia powyżej 249 pracowników oraz obrót roczny przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny przekracza 43 mln EUR)

DANE UCZESTNIKÓW/CZEK

Oświadczam, że osoby oddelegowane do udziału w projekcie będą zaangażowane lub planowane jest ich zaangażowanie w proces planowania lub wdrożenia rozwiązań gospodarki nisko i zeroemisyjnej lub GOZ

Pamietaj! Z jednego przedsiębiorstwa należy oddelegować minimum 2 osoby (nie dotyczy samozatrudnionych). Jeśli masz problem z wytypowaniem uczestników/czek do projektu, zgłoś to do nas, pomożemy Ci w tym procesie. Zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, jeśli możesz oddeleguj do projektu zarówno kobiety jak i mężczyzn.
Przeciągnij pliki tutaj albo Wybierz
Przeciągnij pliki tutaj albo Wybierz
Przeciągnij pliki tutaj albo Wybierz
Przeciągnij pliki tutaj albo Wybierz
Przeciągnij pliki tutaj albo Wybierz
Przeciągnij pliki tutaj albo Wybierz
Przeciągnij pliki tutaj albo Wybierz
Przeciągnij pliki tutaj albo Wybierz
Przeciągnij pliki tutaj albo Wybierz
Przeciągnij pliki tutaj albo Wybierz
Przeciągnij pliki tutaj albo Wybierz
Przeciągnij pliki tutaj albo Wybierz

OŚWIADCZENIA